Folk i Fångenskap.png
Fångvaktaren.png

Hur levde den krigsfångne Karolinersoldaten? Hur skapas en barnamörderska? Vad skiljer en statare från en slav? Vilka var fångarna på Sveriges olika fängelser? 

 

Följ med på en resa bakåt i tiden och upptäck hur Sveriges rättsväsende vuxit fram sedan 1600-talet till att bliva dagens kriminalvård. Genom faktiska, dokumenterade livsöden framträder historien genom musiken. Tack vare skillingtryck, spelmansböcker och inspelningar lever känslorna av människorna i rättssystemet kvar långt efter deras död.  

Folk i fångenskap, av trion Kviga, är en musikteaterföreställning där ni får möta dessa människor och deras röster i berättande sång och spel.

Premiär under våren 2023!

Barnamord.png