top of page

Arbetssånger

Lommen slår, hammaren klingar mot städet; i fjärran hörs gruvan spränga sig ned i berget. I tomrummet däremellan hördes musiken. Då som nu binder den samman människor i gemenskap. Men vad hörs i tomrummet numera? Ljudlandskapet har ändrats och en stor del i vardagen: arbetsmusiken, är ej längre i bruk. Vart har den tagit vägen?

 

Projektet Arbetssånger startades med en vision av Mikael Marin på Kungliga musikhögskolan hösten 2018. Arbetet bestod i ett samarbete med Svenskt visarkiv samt gästföreläsare. Projektet mynnade ut i en stor produktion på LÅT! 2019, samt en skivinspelning.

 

Vi har valt att ta projektet vidare som trio. Vi har gjort musiken till vår egen, där stämsången har en viktig roll och möter gitarrer och folkliga flöjter.

Våren 2022 bearbetade vi föreställningen ytterligare med regi av Paula Helander med stöd av Musikcentrum Öst. 

Boka oss i Region Stockholm via Musikkonsulenterna för ett subventionerat pris:

Skogsstig

Tidigare framträdanden

bottom of page